Loading...

Wireless broadband internet na pang-bahay at pang-negosyo.

Mamili lang dito sa mga available na Net1 Prepaid Data Top-Ups, dahil siguradong may pasok sa budget mo. Gusto mo bang makatipid sa inyong internet connection? I-check mo lang ang aming mga promo.

Unli All Night

Access to the internet is unlimited during the wee hours. Watch, browse, surf and post all you want from 12AM to 7AM without consuming your data allocation.

Data Boosters

Tipid mode ka ba? Kung oo, may Budget Data Top-Ups kami sa Net1 Prepaid.
Saktong pangtawid lang para sa susunod niyong top-up!

Ang Pinakabagong Offer ng Net1

Get Connected with Net1 Prepaid!

Gusto mo ba ng Wi-Fi sa bahay? Magpa-connect na ng Net1 Prepaid!

Magbayad lamang ng installation ng ₱1000 (Standard Connection) and Advance Fee (depende sa product na bibilhin) o ₱1000 (Premium Connection) with ₱1000 Advance MSF *

Ang installation ay para sa Net1 Router, External Antenna, Installation at Configuration

*Premium Connections available in select areas only and offered only on Postpaid Subscription

Bakit Net1 Prepaid?

Abot-Kaya, Mas Magaan sa Bulsa

Kapag sukat lang ang inyong budget buwan-buwan, ang Net1 Prepaid ang para sa'yo. Bakit?

Makakabili ka na ng data sa halagang ₱49 lang

Walang bill buwan-buwan. Babayaran niyo lang ang data top-up na kinuha ninyo.

30 days bago mag-expire ang data (para sa All Night Products), di tulad ng ibang promos