Loading...
Net1 Banner

Simula Marso 2019 makikilala na ang Broadband Everywhere bilang Net1 PH. Ito ay para gamitin ang pangalan ng aming partner, ang Net1 International, na naghahatid ng internet access sa 150 milyong katao sa Indonesia, Sweden, at Norway.

Para sa aming mga subscriber, ito ang mga magbabago:

  • Ang aming logo
  • Ang aming website: magiging net1.ph ang dating broadbandeverywhere.com.ph
  • Ang aming Facebook page: ipadala lahat ng katanungan sa @Net1PH at hindi na sa @officialbroadbandeverywhere
  • Ang aming bagong Twitter at Instagram accounts na @Net1PH din
  • Ang aming bagong Customer Care email: customercare@net1.ph
  • Ang email kung saan manggagaling ang aming bill: soa@net1.ph

Samantala, hindi naman magbabago ang mga sumusunod para sa aming mga subscriber:

  • Ang inyong kasalukuyang plan
  • Ang aming customer care hotlines: 0917-891-6083 (Globe/TM) at 0939-917-5787 (Smart/TNT), available mula 7 AM hanggang 10 PM araw-araw
  • Pagdating sa bill, magbabayad pa rin kayo sa Broadband Everywhere (biller name), at hindi sa Net1 PH.

Ulit, nagpapasalamat kami sa inyong tiwala sa aming serbisyo. Nawa’y sasamahan niyo pa rin kami dito sa bagong yugto ng aming kumpanya at sa misyon naming maghatid ng maasahang internet sa buong bansa.