Loading...

Misyon ng Net1 na maghatid ng maasahang internet connection para sa bawat subscriber. Ito ang dahilan kung bakit gumawa ang Net1 ng isang Fair Usage Policy: para masigurado na lahat ng subscriber ay makaranas ng matinong internet connection.

Ang ilang gawain sa internet, tulad ng paggamit ng peer-to-peer software at iba pang file-sharing applications para makapagpadala at makatanggap ng malalaking file, ay maaring magdulo ng pagsisikip sa network. Itong pagsisikip sa network na ito ay nagiging sanhi rin ng pagkabagal ng internet connection.

Kaya para manatiling maayos ang network namin, pinagbabawalan ang paggamit ng mga software na ito. Ito na rin ay para masiguradong gumagana ang connection para sa lahat ng subscriber.

Kapag naubos na ng isang customer ang kanyang data, maari pa rin naman siyang makapag-internet basta bumili sila ng dagdag na data.

Para naman sa mga naka-unlimited data plan, kapag lagpas 3 GB ang kanilang nakonsumo bawat araw, maari pa rin silang makagamit ng internet sa mas mabagal na speed. Babalik lamang ito sa regular speed sa simula ng susunod na araw (12 midnight).

Ang Net1 ay may karapatan na suspindihin o putulin ang internet connection dahil sa labis-labis na paggamit. May karapatan din ang Net1 na palitan ang mga alituntunin sa Fair Usage Policy na ito kung kinakailangan.