Loading...
01

Minimized Network Congestion

Sinasagad ng ibang internet service provider sa Pilipinas ang capacity ng kanilang network. Ito ay nagreresulta sa mabagal na connection. Iniiwasan naming itong mangyari sa Net1, kaya’t iilang slot lang per area ang binubuksan namin. Dahil dito, hindi nagsiksikan sa network ang aming subscribers.

02

Walang Lock-In or Contract Period

Naniniwala kami na kapag ang isang tao ay hindi na masaya, may karapatan siyang umalis. Yan ang dahilan kung ba’t walang lock-in or contract period ang lahat ng plan ng Net1. Pwedeng magpa-cancel ang aming subscribers na walang dagdag na cancellation fee.

03

Ang Aming Partnerships

Kasangguni namin ang Net1 International, na naghahandog ng wireless broadband internet connection sa milyun-milyong katao sa buong mundo. Kasama dito ang Indonesia, pati na rin ang mga kapartner sa Norway at Sweden.